Czas na podsumowanie

Czas na podsumowania w SP4 …

Dzisiaj odbył się apel podsumowujący pracę dydaktyczno – wychowawczą szkoły. Pani dyrektor Anna Wiśniewska przedstawiła największe sukcesy uczniów, przekazała informacje o przeprowadzonych konkursach, projektach, programach, akcjach. Na apelu zostali wyróżnieni uczniowie za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia. Najlepsza pod względem nauki w szkole okazała się klasa 4a (średnia – 5,02)

Tradycją szkoły jest nagradzanie klasy z najwyższą średnią ocen. Wychowawca klasy 4a – pani Marzena Piórek oraz gospodarz klasy – Pola Pszuk odebrały Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły. Dodatkowo Rada Rodziców przekazała klasie z najwyższą średnią ocen nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł

ZŁOTA DZIESIĄTKA – to ranking najlepszych uczniów w szkole pod względem ocen otrzymanych w I okresie nauki roku szkolnego 2022/2023

ZŁOTA DZIESIĄTKA SP4:

o I miejsce – Lena Peć z klasy 6b

o II miejsce – Laura Mendalka z klasy 4a

o III miejsce – Zuzanna Lasota z klasy 8d

o IV miejsce – Mikołaj Bartnicki i Łukasz Rębowski z klasy 5c

o VI miejsce – Igor Piwko z klasy 4a

o VII miejsce – Wiktoria Keller z klasy 8c

o VIII miejsce – Krzysztof Strzelec z klasy 6b i Zofia Wodzyńska z klasy 5c

o X miejsce – Malwina Dobrzeniecka z klasy 8b, Wiktoria Luda z klasy 8d, Hubert Maluchnik z klasy 4a, Karolina Romanowska z klasy 4b

GRATULUJEMY!

Galeria