Czytamy “Nad Niemnem”

Czytamy “Nad Niemnem”
W sobotę 9 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą była powieść Elizy Orzeszkowej pt. “Nad Niemnem”.
Naszą szkołę w tej szlachetnej inicjatywie reprezentowali uczniowie klas szóstych Antonina Szostek i Mikołaj Bartnicki. Czytali z podziałem na role fragment dialogu między Emilią a Benedyktem.

Galeria