Dzień Edukacji Narodowej

Święto Odzyskania Niepodległości to powód do radości, ale i refleksji. Czym dla nas jest niepodległość? Próbowaliśmy odpowiadać na to pytanie na lekcjach, dyskutowaliśmy i szukaliśmy odpowiedzi w historii. W klasach wykonywano też kotyliony, które ozdobiły galowy strój. To były przygotowania do święta. Dzisiaj ze szkolnego radiowęzła usłyszeliśmy program przygotowany przez uczniów, a o 11.11 odśpiewaliśmy hymn narodowy, przyłączając się do akcji : “Szkoła do hymnu”. Wszyscy odświętnie ubrani z uśmiechem witali się na korytarzach, aby potem w sali gimnastycznej odtańczyć narodowy taniec. W klasach I-III odbył się konkurs wiedzy o Polsce i spotkania z muzyką. Uczniowie klasy 7a uczestniczyli w wykładzie „Droga do niepodległości 1918-120”, wygłoszonym przez pana Daniela Czerwińskiego z Gdańska. W bibliotece szkolnej zaprezentowane zostały książki podejmujące temat powstania II Rzeczpospolitej Polskiej. W świetlicy prowadzone były różnorodne formy zajęć. Podczas nich dzieci zapoznały się z podstawowymi symbolami narodowymi – flagą, godłem, hymnem – oraz z historią obchodów tego święta. Wspólnie przygotowały różnymi technikami prace plastyczne.

Galeria