Dzień Edukacji Narodowej oraz dzień nadania szkole sztandaru

13 października był dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie ważnym wydarzeniem. Tego dnia uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, ale przede wszystkim był to dzień nadania szkole sztandaru – symbolu tradycji i historii. Sztandar stanowi znak tożsamości i wspólnoty, łączy tych, którzy chcą urzeczywistniać podobne wartości, jednoczy, symbolizuje ciągłość i trwanie. Dlatego chwila nadania sztandaru szkole jest jedną z najdonioślejszych w jej historii.
Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II zgromadziła delegacje uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, którą odprawił ks. kanonik Stanisław Kadziński. Podczas mszy świętej nastąpiło poświęcenie sztandaru.
Po mszy świętej, na szkolnej sali gimnastycznej wicedyrektor szkoły – Anna Wiśniewska przywitała przybyłych gości. Ważnym momentem ceremonii było odczytanie Aktu Nadania Sztandaru oraz przekazanie sztandaru przez rodziców szkolnemu pocztowi i ślubowanie przedstawicieli uczniów.
Podczas uroczystości głos zabrali między innymi były dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II, pan Wiesław Smereczyński oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Edukacji Zdrowia i Kultury pani Kinga Darnowska, która w imieniu Burmistrz Miasta Działdowo wręczyła nagrodę dyrektor szkoły, pani Annie Siedleckiej.
Nagrodą dyrektora szkoły nagrodzeni zostali również nauczyciele, którzy w swojej codziennej pracy potrafią również pracować z uczniami zdolnymi oraz z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzień Edukacji Narodowej to również święto pracowników administracji i obsługi szkoły, którym dyrekcja podziękowała za codzienną, sumienną pracę wręczając nagrody dyrektora szkoły.

Uroczystość swoimi występami uświetnili uzdolnieni muzycznie i tanecznie uczniowie oraz klasa 2b, która przygotowała piosenkę i taniec.

Galeria