I Międzyszkolny Turniej Literacki w SP4

Dzisiaj byliśmy świadkami niecodziennego wydarzenia. W naszej szkole odbył się I Międzyszkolny Turniej Literacki, realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025. Czteroosobowe drużyny z każdej działdowskiej szkoły walczyły o zwycięstwo w ponad 20 konkurencjach. Uczniowie klas 6 odpowiadali na pytania z zakresu nauki o języku i literatury, układali rozsypankę, rozwiązywali krzyżówkę, rozpoznawali lektury po obrazkach i rekwizytach. Dużo emocji dostarczyły konkurencje “kto pierwszy, ten lepszy”. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja konkursowa, złożona z nauczycieli wszystkich szkół oraz pani dyrektor Anna Siedlecka, która objęła Turniej honorowym patronatem. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, a wyróżnione placówki zestawy pięknie wydanych lektur do szkolnej biblioteki. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4, a Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wyróżnienie. Wygraliśmy to! Brawa dla naszej reprezentacji. Tosiu, Marto, Mikołaju, Marcelu – dziękujemy i gratulujemy

Galeria