Jesteśmy “EKO-SZKOŁĄ”

Wytężona praca nad realizacją programu ekologicznego przyniosła konkretne efekty.  Właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie w postaci certyfikatu o przyznaniu naszej placówce tytułu “EKO – SZKOŁY 2022”. Gratulacje i podziękoania należą się dyrekcji, koordynatorom, nauczycielom, uczniom i rodzicom.

Galeria