Jubileusz 30- lecia „Czwórki”

Szkoła jest dla wszystkich – nauczycieli i uczniów, wspólnotą rodzinną, wychowawczą …
Jan Paweł II
Jubileusz 30- lecia „Czwórki”
Za nami 30 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II
w Działdowie. Przez ten czas szanowna jubilatka niejednokrotnie zapisała się w dziejach miasta wspaniałymi osiągnięciami w nauce, na niwie kultury czy sportu i na stałe wpisała w jego „oświatowy krajobraz”, mimo że wśród szkół podstawowych w Działdowie jest placówką najmłodszą.
13 października Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II nr 4 świętowała 30 – lecie istnienia. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego celebrowaną przez ks. bp Wiesława Śmigla i ks. kanonika Stanisława Kadzińskiego. Po nabożeństwie, w budynku placówki, z udziałem znamienitych gości odbyła się uroczysta gala. Historia oraz dokonania szkoły zostały przedstawione przez dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 panią Annę Siedlecką. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu podkreśliła, że Szkoła Podstawowa nr 4 była i jest miejscem szczególnym dla kilku pokoleń mieszkańców Działdowa, którzy tu właśnie stawiali pierwsze kroki na drodze zdobywania wiedzy i umiejętności. Kadra doskonale przygotowanych nauczycieli wykształciła wielu wspaniałych absolwentów. To dobre i przyjazne miejsce do nauki, pracy, zawierania nowych przyjaźni, zbierania ciekawych doświadczeń. To szkoła o nowoczesnym podejściu do edukacji, otwartości na inicjatywy i posiadająca warunki do wszechstronnego rozwoju. Głos zabrali również: pan burmistrz Grzegorz Mrowiński, były dyrektor szkoły pan Wiesław Smereczyński, przewodniczący Rady Miasta pan Romuald Remiszewski, wicestarosta pan Krzysztof Aurast, dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej: ks. prałat Daniel Adamowicz, przewodnicząca Rady Rodziców pani Magdalena Nadolska oraz Kazimierz Kordecki – Przewodniczący Zarządu EZG „Działdowszczyzna”. Oprawą przemówienia pani dyrektor oraz uroczystości była prezentacja multimedialna oraz pokaz talentów uczniowskich.
W związku z tym, że obchody jubileuszu połączono z Dniem Edukacji Narodowej wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi wręczono stosowne nagrody. Nagrodę burmistrza miasta przyznano: Magdalenie Kołakowskiej, Magdalenie Kroplewskiej-Gołębiewskiej oraz Justyna Mossakoowska. Natomiast nagrodę dyrektora otrzymali: Anna Wiśniewska, Katarzyna Jakubowska, Ewa Elbruda, Mariusz Meredyk, Teresa Jabłonowska, Grażyna Miecznikowska, Jolanta Jeznach, Sylwia Raczyło, Ewelina Szambora, Jakub Pietrzak, Izabela Szczech, Monika Szmidt, Ewa Wadecka, Mariusz Pietrzak, Anna Wyrzykowska i Marzena Żmijewska. Pani dyrektor poinformowała również, że Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymały Grażyna Miecznikowska i Ewa Wadecka. Nagrodzeni zostali również pracownicy administracji: Anna Truszczyńska, Sylwia Zembrzuska-Rudnicka, Magdalena Tabaczyńska, Katarzyna Ziółkowska oraz pracownicy obsługi: Barbara Barwińska, Joanna Bielska, Monika Dąbrowska, Małgorzata Dzierżanowska, Andrzej Gorczyca, Edyta Komorowska, Jarosłąw Przystup oraz Karolina Steyka.
Serdeczne podziękowania skierowano do sponsorów i instytucji, które zaangażowały się w organizację święta. Tuż przed finałem nadszedł czas na życzenia dla pani dyrektor i całej społeczności
SP 4. Gratulacje składali przedstawiciele władz oświatowych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele firm, grono pedagogiczne i delegacja przedszkolaków. Finałem części artystycznej był układ taneczny zakończony pokazem sztucznych ogni.
Te wyjątkowe chwile na długo pozostaną w pamięci i na stałe wpiszą się w piękną historię SP 4.
W dniu Jubileuszu „Czwórki”, należy życzyć wszystkim tworzącym tę placówkę dalszych sukcesów i takiej działalności, aby następne pokolenia mogły równie dobrze wspominać edukację w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie jak te, które opuściły ją do tej pory!

Galeria