Kolejny sukces lekkoatletyczny

Miesiąc wrzesień dla SP4 kończy się ogromnym sukcesem sportowym zdobytym na stadionie MOSiR.

W czwórbóju lekkoatletycznym dziewczęta wywalczyły 2 miejsce  a chłopcy 3.

Galeria