Kolejny sukces Mikołaja tym razem w konkursie wiedzy o zamkach gotyckich

Na tropie 🏰🏰 gotyckich
Mikołaj Bartnicki uczeń klasy 6c został laureatem „Konkursu wiedzy o zamkach gotyckich” w kategorii szkół podstawowych. Etap centralny konkursu miał miejsce 10 czerwca 2024 roku w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Organizatorem konkursu historycznego o zamkach gotyckich jest Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Mikołaj znalazł się gronie pięciu laureatów konkursu – zajął czwarte miejsce. W finale konkursu udział wzięli zwycięzcy pierwszego i drugiego miejsca wyłonieni z 14 gmin należących do stowarzyszenia. Radość jest tym większa ponieważ od 2024 roku decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty konkurs wiedzy o zamkach gotyckich został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty. Gratulujemy i cieszymy się z Twojego sukcesu Mikołaju

Galeria