Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Dnia 12 maja odbyły się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. W imprezie brało udział 11 drużyn ze szkół podstawowychi ponadpodstawowych. Współorganizatorem było ratownictwo medyczne, policja, straż pożarna, straż miejska. W rywalizacji szkół podstawowych, drużyna naszej szkoły zajęła miejsce w pierwszej piątce. Uczniowie mieli możliwość zweryfikowania swoich wiadomości i umiejętności w bardzo realistycznych inscenizacjach pod okiem sędziów z poszczególnych służb.

Galeria