Nominacja na dyrektora ZPO 4

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczyciele pogratulowali pani Annie Siedleckiej nominacji na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 4.
Życzymy wytrwałości oraz wielu sukcesów.

Galeria