Oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego – 20.11.2008 r.

Opis

Galeria