Organizowanie Powiatowego konkursu Przyrodniczo – Matematycznego – 2016 – 2019.

Galeria