Otwarcie Szkoły Podstawowej nr 4 i inauguracja roku szkolnego – 01.09. 1993 r.

Galeria