Pasowanie na czytelnika

“Książka to mistrz, co darmo nauki udziela. Kto ją lubi – doradcę ma i przyjaciela.”
15 marca do grona Czytelników SP4 dołączyli uczniowie klas I. W działalności biblioteki szkolnej jest to bardzo ważne wydarzenie. Pasowanie na Czytelnika poprowadzili uczniowie klasy 4a. Młodszym koleżankom i kolegom zaprezentowali regulamin biblioteki oraz zalety czytania i prośby książek. Głównym punktem uroczystości było przedstawienie pt. “Sąd nad Książką” przygotowane przez uczniów klasy 5a i 6a pod kierunkiem pani Iwony Dziembowskiej. Inscenizację uświetnił występ chórzystek SP4 w piosence “W bibliotece” przygotowanych przez panią Ewelinę Szambora. W rozprawie próbowano rozstrzygnąć problem dotyczący miejsca książki we współczesnym świecie. Wyrok był jednoznaczny: Z czytania nie wolno zrezygnować. Książka może współistnieć z innymi środkami przekazu, wspierając je i uzupełniając. Książki kształtują wyobraźnię, wzbogacają słownictwo, stymulują mózg, poprawiają skupienie, koncentrację, pamięć. Książki są nieocenionym źródłem wiedzy. Zwieńczeniem spotkania było wręczenie uczniom przez panią wicedyrektor Annę Wiśniewską pamiątkowych dyplomów i wyprawek czytelniczych przekazanych przez Instytut Książki. Już od jutra biblioteka szkolna zaprasza wszystkich nowych Czytelników do wypożyczalni.

Galeria