Podsumowanie pracy w I okresie nauki

Dziś nastąpiło podsumowanie pracy w I okresie nauki. Podczas uroczystego apelu zaprezentowana została Złota Dziesiątka, czyli uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Są to:
Hanna Projs z klasy 4b
Laura Mendalka z klasy 5a
Pola Lipka z klasy 4b
Sergiusz Borucki z klasy 4b
Igor Piwko z klasy 5a
Patryk Luda z klasy 4a
Nadia Szmidt z klasy 4b
Zofia Nadolska z klasy 6b
Łukasz Rębowski z klasy 6c
Marta Cejman z klasy 5a
Przechodni Puchar Dyrektora Szkoły oraz nagrodę pieniężną za najlepsze wyniki w nauce otrzymała klasa 4b. Gospodarz klasy wraz z wychowawcą, panem Mariuszem Meredykiem odebrali Puchar z rąk Pani Dyrektor. Drugą najlepszą klasą na podium została klasa 6c. Trzecie miejsce zajęły dwie klasy – 4a i 5a. Gospodarze klas oraz wychowawcy (Iwona Malik-Wrombel, Dorota Chmielewska, Marzena Piórek) otrzymali pamiątkowe dyplomy. Podczas apelu pani wicedyrektor Anna Wiśniewska zaprezentowała wszystkie osiągnięcia uczniów, a było się czym pochwalić. Szczególne słowa wsparcia pani dyrektor Anna Siedlecka skierowała do uczniów klasy ósmej, którzy przygotowują się do pierwszego, ważnego w ich życiu egzaminu – egzaminu ósmoklasisty. Wszystkim uczniom podziękowała za sumienną i wytężoną pracę na miarę swoich możliwości oraz życzyła, aby każdy z osobna dostał skrzydeł, takich jakie znajdują się w kąciku relaksu na szkolnym korytarzu.
Radzie Rodziców serdecznie dziękujemy za ufundowanie upominków i nagród pieniężnych dla klas. Dzięki Wam Drodzy Rodzice możemy nagrodzić ciężką pracę Waszych Dzieci.

Galeria