Podziękowanie za wieloletnią pracę dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie – 24.06.2020 r.

Galeria