Powiatowy Konkurs Ortograficzny za nami!

We wtorek 9 kwietnia odbył się w naszej szkole jubileuszowy, bo X Powiatowy Konkurs Ortograficzny o tytuł “Mistrza Ortografii” dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych powiatu działdowskiego. Uczestników konkursu i ich opiekunów powitała pani dyrektor Anna Siedlecka oraz organizatorki. Do jubileuszowej edycji zgłosiło się ponad 30 osób z 13 szkół. Uczniowie przez godzinę pisali test sprawdzający umiejętność poprawnej pisowni oraz znajomość zasad ortograficznych. Oczekiwanie na wyniki umilił gościom nie tylko słodki poczęstunek, ale również niespodzianka artystyczna. Młodzież biorąca udział w konkursie, ich rodzice i nauczyciele mieli okazję obejrzeć przedstawienie przygotowane przez grupę teatralną SP 4. Parodia znanej baśni o Czerwonym Kapturku zapewniła zebranym sporą dawkę humoru. Po przerwie ogłoszono wyniki. W kategorii klas VI tytuł Mistrza Ortografii zdobył Mikołaj Bartnicki z SP 4 Działdowo, a wyróżnienie Juliusz Rolka z SP 3 Działdowo. W kategorii klas VII komisja tytuł Mistrza Ortografii przyznała Oliwii Czartowskiej z SP Gródki oraz wyróżnienie Lenie Wasilewskiej z SP 3 Działdowo. Natomiast w kategorii klas VIII Mistrzem Ortografii został Oliwier Futryk z SP Słup, a wyróżnienie dostała Aleksandra Konopacka z SP Płośnica. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców i wydawnictwo Nowa Era. Nagrodzonym i wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału kolejnej edycji.

Galeria