Powitanie ukraińskich dzieci w naszej szkole

„W naszej szkole zachowujemy się jak każdy kto ma serce. Chcemy uczestniczyć w czymś ważnym i potrzebnym. Pragniemy ukraińskim dzieciom stworzyć normalne warunki do nauki i do życia”. Tymi słowami dyrektor szkoły Anna Siedlecka powitała zgormadzone na sali gimnastycznej dzieci z Ukrainy, ich bliskich, rodziny, znajomych, opiekunów. W spotkaniu uczestniczył również burmistrz miasta Działdowo Grzegorz Mrowiński, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Kinga Darnowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Rochoń, przedstawiciele Banku PKO BP, prezydium Rady Rodziców, grono pedagogiczne oraz wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 4.
Od 28 marca do Szkoły Podstawowej nr 4 będą uczęszczać dzieci z Ukrainy w trzech oddziałach przygotowawczych. Dzieci miały okazję obejrzeć szkołę, aby swobodniej się po niej poruszać od poniedziałku. Na spotkaniu integracyjnym rodziny dzieci otrzymały pakiety informacyjne oraz garść niezbędnych informacji, które ułatwią im funkcjonowanie w lokalnym środowisku. Dziś odbyły się zajęcia adaptacyjne na szkolnej świetlicy, w piątek natomiast zaplanowano pokaz filmowy. Cała społeczność szkolna z wielkim sercem zaangażowała się w przygotowanie tego spotkania. Wszystkim zależy, by ukraińskie dzieci czuły się w naszej szkole dobrze i przede wszystkim bezpiecznie.

Galeria