Powołanie II Liceum Ogólnokształcącego – 01.05.1996 r.

Galeria