Przekazanie Sztandaru Szkoły – 18.05.1996 r.

Galeria