Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Pani dyrektor Anna Siedlecka rok szkolny 2022/2023 uroczyście rozpoczeła pierwszego września na sali gimnastycznej.  Przygodę ze szkołą rozpoczęły dwa nowe zespoły 1a i 1b, łącznie w szkole podstawowej naukę rozpoczeło 18 oddziałów.

Galeria