Rozpoczęcie wymiany ze szkołami w Niemczech – 25.05. 1997 r.

Galeria