Rozwiązanie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie – 30.06.2020 r.

Galeria