Ślubowanie klas I

Ślubujemy!

Dnia 7 października o godzinie 12.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Działdowie odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Apel poprowadziła pani dyrektor Anna Wiśniewska, która powitała zaproszonych gości, rodziców, uczniów a w szczególności najważniejszych uczestników klasę Ia z wychowawczynią Magdaleną Kroplewską – Gołębiewską i Ib z wychowawczynią Ewą Grzelą. Pani dyrektor Anna Siedlecka w swoim wystąpieniu skierowała ciepłe słowa do dzieci, rodziców i wychowawczyń. Następnie przyszłe pierwszaki zaprezentowały swoją już zdobytą wiedzę i umiejętności w programie artystycznym. Po zakończeniu części artystycznej nastąpił najważniejszy etap uroczystości, czyli ślubowanie i pasowanie na ucznia. Pani Dyrektor za pomocą specjalnie przygotowanego na tę okoliczność ołówka pasowała każdego pierwszaka na ucznia. Niespodziankom nie było końca. Upominki przygotował również Pan Burmistrz Miasta Działdowo Grzegorz Mrowiński oraz przedszkolaki z Przedszkola nr 4 i Mały Samorząd. Rada Rodziców ZPO nr 4 umiliła uczniom uroczystość pysznym tortem. Zaszczyt jego podzielenia przypadł w udziale pani dyrektor Annie Siedleckiej, która po mistrzowsku poradziła sobie z tym zadaniem.

Galeria