Ślubowanie klas I

Dziś uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie. W tej podniosłej chwili towarzyszyły im wychowawczynie: pani Ewa Wadecka oraz pani Anna Wyrzykowska.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klas pierwszych ślubowali godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły, pani Anna Siedlecka dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Od tej chwili stali się oni nowymi członkami naszej wielkiej szkolnej rodziny!
Pierwszakom życzymy wielu sukcesów i radości w murach naszej szkoły!

Galeria