„Szkoła Pamięta”

Podczas tegorocznej akcji „Szkoła Pamięta” uczniowie klasy 6c odwiedzili i zapalili znicze w lokalnych miejscach pamięci
w Działdowie oraz zapoznali się z historią tych miejsc. Pozostali uczniowie w szkole obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Miejsca Pamięci w Działdowie”. Prezentowane treści miały na celu zachęcenie uczniów do samodzielnego odwiedzania
i pielęgnowania pamięci o miejscach i ludziach związanych z historią swojej miejscowości.

Galeria