TO ( działa ) MY

Uczniowie klas 4-8 i nauczyciele SP4 od 1 października przystąpili do projektu edukacyjno – społecznego UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank Polska – TO ( działa ) MY.

Projekt ma na celu inspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Stanowi szansę na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do aktywności, które są dla nich ważne i interesujące. W ramach programu uczniowie pod kierunkiem nauczycieli będą pracować nad projektem społecznym w wybranym obszarze tematycznym. Zaplanowane na ten rok szkolny działania związane są z ekologią, zdrowiem, sportem oraz edukacją i rozrywką.

Mamy nadzieję, że zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby najbliższego otoczenia posłuży środowisku szkolnemu i lokalnej społeczności.

Galeria