Uzyskanie certyfikatu kuratoryjnego projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” – 2017 r.

Galeria