Uzyskanie tytułu „Szkoła z Klasą” – 2004 r.

Galeria