V Powiatowy Konkurs Biologiczny

Dziś odbył się w naszej szkole V Powiatowy Konkurs Biologiczny pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Działdowo. Uczniowie zmagali się tym razem z pytaniami z dziedziny ekologii i ochrony środowiska. W czasie oczekiwań na wyniki wysłuchaliśmy prelekcji pani Ewy Jabłońskiej z Welskiego Parku Krajobrazowego pt. „Parki krajobrazowe Warmii i Mazur”. I miejsce w konkursie zajął Antoni Zieliński ze Szkoły Podstawowej w Rybnie, II miejsce zajął Krystian Kocięda ze Szkoły Podstawowej w Płośnicy, III miejsce zajęła uczennica klasy 8a naszej szkoły Wiktoria Rodzik. Jedno z czterech wyróżnień zdobyła Weronika Margalska uczennica klasy 7b również z SP4. Nagrody oraz dyplomy wręczyli: Pan Burmistrz Grzegorz Mrowiński, Pani Irena Kozłowska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Działdowie, Pani Dyrektor SP4 Anna Siedlecka oraz organizatorki konkursu Pani Iwona Dziembowska i Pani Maria Śliwińska. Dziękujemy za upominki dla wszystkich uczestników przekazane przez Panią Ewę Jabłońską i Welski Park Krajobrazowy oraz za wsparcie i ufundowanie nagród Panu Pawłowi Cieślińskiemu Staroście Działdowskiemu, Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Mrowińskiemu oraz Radzie Rodziców, która zapewniła poczęstunek dla uczniów i ich opiekunów. Wszystkim uczniom, finalistom i laureatom serdecznie gratulujemy! Wykazaliście się ogromna wiedzą i umiejętnościami! Do zobaczenia w kolejnej edycji konkursu!

Galeria