Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Uczniowie naszej szkoły wzięli dziś udział w Warmińsko-Mazurskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Na szczególne wyróżnienie zasługują: Lena Dolna z klasy 5b, która uzyskała 100% poprawnych odpowiedzi w kategorii “Skrzyżowania” oraz Sergiusz Borucki z klasy 4b, który zdobył największą ilość punktów z testu.

Galeria