XIII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Działdowie – 26.09.2003 r.

Galeria