Zorganizowanie I Zjazdu Absolwentów II LO – 10.06.2016 r.

Galeria